Niedawno odbywająca się konferencja klimatyczna COP-21 jest dowodem na to, że dostrzegamy zagrożenia związane z ocieplaniem się klimatu. Jednak czy robimy wystarczająco dużo, aby nie dopuścić do prognozowanego wzrostu temperatury o 4 stopnie pod koniec XXI wieku, co może mieć katastrofalne następstwa? Jedne z branż, które dostrzegają istotną rolę ekologii to architektura i budownictwo.

Faktem jest, że globalnym problemem jest przeludnienie, podobnie jak i faktem jest to, że większość z nas zamieszkuje miasta, a szacunki mówią o tym, że do roku 2050 aż 70% światowej populacji ludzi stanowić będą właśnie mieszkańcy miast. Za tym stoją kolejne problemy: zanieczyszczenia powietrza, dostępu do świeżej wody pitnej, gospodarki odpadami, życia w ciasnej przestrzeni miejskiej z ograniczoną zielenią, a w związku z tym większa ekspozycja na stres czy choroby.

Architekci już od dłuższego czasu wykorzystują zieleń w tkance miejskiej jako jeszcze jeden element architektury użytkowej, architektury która niweluje ryzyko emisji dwutlenku węgla, wzrostu temperatury powietrza w obrębie aglomeracji czy ryzyka podtopień związanych z ograniczoną powierzchnią biologicznie czynną, pochłaniającą deszczówkę.

Na razie zachwycamy się realizacjami tzw. wiszących ogrodów i zielonych ścian (patrz fotografie poniżej) pozostaje więc mieć nadzieję, że jest to jedynie wstęp do bardziej odważnych projektów, które tzw. szarą infrastrukturę skutecznie wymienią na zieloną. Co bardziej postępowe aglomeracje Europy i Azji hołdują koncepcji tzw. miejskiego rolnictwa, będącego świadomą formą troski o środowisko naturalne, sprzyjającą zacieśnianiu więzi sąsiedzkich, propagowaniu zdrowszego żywienia czy po prostu ekologicznym podejściem, eliminującym koszty transportu i stawiającym na lokalne produkty.

Zielone dachy, pionowe ogrody, zielone torowiska czy chodniki powinny na stałe zagościć w krajobrazie miast. Pamiętajmy, że te „elementy” architektury nie powinny być traktowane jako chwilowa moda, a jako trwała korzyść społeczna, ekonomiczna i ekologiczna.

Zdjęcia: źródło Pinterest

grafika zieleń

46dc176a8fbee123424b7bd4f01c4ec4